Besturingssysteem van een shredderinstallatie – Shredder installatie

Locatie: Nederland
Markt: Industrie

Einde december 2010 is vanuit de opdrachtgever het verzoek ingediend voor begroting van het reviseren van de elektrotechnische- en besturingsinstallatie van een shredderinstallatie. Omdat het te investeren bedrag op dat moment niet aansloot bij de begroting van de opdrachtgever is dit op de lange baan geschoven. Om de simpele reden dat de staat van de installatie er in de jaren niet op vooruit gaat, bracht dit wel de nodige druk mee om te moeten vernieuwen. Om te bepalen aan welke elektrotechnische gevaren de medewerkers werden blootgesteld is door de opdrachtgever geïnvesteerd in een NEN3140 inspectie welke door Beemster Electrical Solutions B.V. is uitgevoerd en gerapporteerd. Naar aanleiding van de vertaling van de kernpunten uit de inspectie tezamen met duidelijke afkadering over de scope van de revisie heeft dit uiteindelijk in 2015 geleid tot een prachtige opdracht voor Beemster Electrical Solutions B.V.

Fotogallerij

Meer informatie

  • Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring