LAAGSPANNING

WAT HOUDT HET EIGENLIJK IN?

Laagspanning wordt vaak gezien als een vorm van spanning bij apparaten of verlichting die minder dan 230 volt vragen, bijvoorbeeld 24 of 12 volt. Dit klopt echter niet. Omdat het voor veel mensen verwarrend is, leggen we het graag nader uit.

Met laagspanning wordt wisselspanning tot 1.000 volt en gelijkspanning tot 1.500 volt bedoeld. Tot de laagspanning behoort dus ook de netspanning van 230/400 volt die gebruikt wordt in bedrijven en woningen. In Nederland dienen laagspanningsinstallaties te voldoen aan de laagspanningsrichtlijn.

VAN HOOGSPANNING NAAR LAAGSPANNING

Na transport en distributie via het hoogspanningsnet, wordt de aangeleverde (driefasen) spanning met een nettransformator op de plaats van bestemming omgezet. Voor industriële gebruikers, de glastuinbouw, grote gebouwen en flats transformeert de spanning van 10 kV naar 400 Volt. In stadswijken brengen verdeelkasten voor de huisaansluitingen de aangevoerde (driefasen) spanning van 400 Volt terug naar één fase met een netspanning van 230 Volt.

De binnenkomende aansluiting in de meterkast bevat een hoofdzekering die de maximaal te gebruiken stroom bepaalt. Wanneer u een driefasen aansluiting heeft, zijn er drie hoofdzekeringen aangesloten. De hoofdzekering is voorzien van een verzegelde bescherming die u zelf niet mag verbreken.

De hoofdaansluiting wordt aangesloten op de groepenkast, waarbij elk stroomcircuit als één groep kan worden gezien. Deze groepen zijn normaal gesproken beveiligd met automaten van 16 Ampère, of in oudere installaties, met zekeringen (smeltveiligheid). Een automaat hoeft niet vervangen te worden als deze het circuit heeft uitgeschakeld en kunt u resetten. Een zekering brandt echter door als langdurig de drempelwaarde wordt overschreden door overbelasting of ineens bij kortsluiting. Om het circuit dan weer te laten functioneren, is een nieuwe zekering nodig.

Het bijplaatsen van extra groepen is daarmee afhankelijk van de maximale stroom die de hoofdzekering kan leveren.

WELK VOLTAGE HEB IK BESCHIKBAAR IN DE METERKAST?

De aansluiting in de meterkast van uw huis is normaal gesproken ingericht op 230 Volt. Afhankelijk van de aansluiting van de inkomende fases, kunt u vervolgens apparaten van 230 of 400 volt aansluiten. Grotere bedrijven werken mogelijk met andere spanningen omdat zij hiervoor eigen transformatorstations gebruiken. Bedrijventerreinen en industrieterreinen zijn in de meeste gevallen vanaf het begin ingericht met een infrastructuur voor het gebruik van hogere capaciteiten.

Het gaat bij de beschikbaarheid van capaciteit echter niet om het aanwezige voltage maar om de aanwezige of benodigde aansluitwaarde. Deze wordt vaak uitgedrukt in Watt (W). En volgt uit de som: Stroom (Ampère) x Spanning (Volt) = Vermogen (Watt).

De aansluitwaarde van uw hoofdaansluiting bepaalt de aanwezige capaciteit voor het gebruik van elektrotechnische apparaten en machines.

WELKE CAPACITEIT HEB IK BESCHIKBAAR IN DE METERKAST?

Het op het net aan te sluiten wattage, bij gelijktijdig gebruik van elektrische apparaten, kent een maximum. Op elk elektrisch apparaat staat het wattage genoemd die (maximaal) gebruikt wordt. De som van de aansluitwaarde van alle apparaten bepaalt uiteindelijk de benodigde aansluitcapaciteit vanuit de hoofdaansluiting.

Huishoudens
Sinds 2011 is de 3-fasen-aansluiting van 3x25A bij nieuwe aansluitingen de standaard. Deze aansluiting is voldoende voor kleinere kantoren en woningen, zonder toepassing van zware apparatuur. Deze biedt een aansluitwaarde van totaal 17.250 Watt (3 x 25A x 230V), ofwel 17,25 kW.

Bedrijven
Locaties voor grotere bedrijven zijn vaak al ingericht op zwaarder stroomverbruik vanwege de omvang van gebouwen of omdat zwaardere apparatuur dit vereist. Hier kan een elektriciteitsaansluiting aangelegd zijn van bijvoorbeeld 3x80A (ampère) of zelfs meer. Voor de rekensom van de totale capaciteit (aansluitwaarde) voor gelijktijdig gebruik van alle apparaten kan de volgende formule aangehouden worden: Stroom (Ampère) x Spanning (Volt) = Vermogen (Watt). Voor een aansluiting van 80 Ampère volgt dan: 80 A x 230 V= 18.400 Watt. Dus bij een 3 x 80 A aansluiting is dit zelfs 55.200 Watt ofwel 55,2 kW.

Groepen
De binnenkomende aansluitingen bepalen de maximale aansluitwaarde en bevatten hoofdzekeringen. Hierna vindt de verdeling plaats over groepen. Deze groepen zijn normaal gesproken beveiligd met automaten van 16 Ampère voor laagspanningsinstallaties. Afhankelijk van het aantal fases en de hoofdzekering(en), kan op één groep van 230V bij een 16 A beveiliging 230 V x 16 A = 3.680 W ofwel 3,68 kW maximaal aangesloten worden.

Er komt heel wat kijken bij de inrichting van uw elektrotechnische installatie. Voor het maken van de meest optimale inrichting of aanpassing van uw elektrotechnische installatie bent u bij Beemster aan het goede adres. Neem gerust contact {LINK contact} met ons op voor meer informatie.

KRACHTSTROOM VOOR APPARATEN DIE VEEL ELEKTRICITEIT VERBRUIKEN EN MEER SPANNING VRAGEN

Krachtstroom, ook wel draaistroom genoemd, is nodig voor apparaten die veel elektriciteit verbruiken en meer spanning vragen dan de standaard 230 volt. Voor deze apparaten wordt niet één fase aangesloten maar alle drie de fasen. Iedere fase heeft een spanning van 230 volt (de fasespanning) ten opzichte van de nul. Tussen de fasen onderling is het spanningsverschil 400 volt (de lijnspannning). Door het aansluiten van alle drie de fasen ontstaat dan een hogere spanning van 400 volt.

Voor het aansluitingen van krachtstroom worden dikkere kabels gebruikt. Dikkere kabels kunnen de warmte beter afvoeren die bij hogere voltages horen en hebben minder weerstand. Voor zware motoren die aangesloten worden op krachtstroom is de volgorde van de fases van belang voor de juiste draairichting van de motor.

Krachtstroom wordt door Beemster als uw installateur aangelegd. Meer informatie vindt u op onze pagina Krachtstroom of neem vrijblijvend contact met ons op.

VOOR DIRECT CONTACT:

Sales team
E:info@beemster.nl
T:+31 (0)72 571 1282

Of vul ons contactformulier in:

CONTACT AANVRAGEN
CONTACT AANVRAGEN
  • Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring