SCIOS-KEURING SCOPE 8: ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Beemster Electrical Solutions is SCIOS gecertificeerd voor Scope 8, 10 en 12. Met een SCIOS-keuring zorg je ervoor dat je voldoet aan de eisen van verzekeraar én aan die van de Arbowet. Laat uw Scope inspecties tijdig en vakkundig uitvoeren door onze gecertificeerde inspecteurs. Zo voorkomt u onverwachte schade en stilstand van uw bedrijf.

Wat is een Scope 8 SCIOS-keuring?

Scope 8 is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning’. Volgens deze norm moeten elektrische installaties periodiek gekeurd worden om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Bij deze inspectie doet Beemster een periodieke inspectie van preventieve aard. Het voorkomt mogelijke schade aan de elektrische installatie en zorgt voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Veel verzekeraars stellen dit verplicht vanwege het verlagen van brandgevaar en storingen in uw bedrijfspand.

Uitvoering Scope 8

Beemster verzorgt periodieke inspecties voor installaties welke wij vakkundig uitvoeren. Onze Beemster inspecteur stelt een vakkundige rapportage op die concludeert wat de staat van de elektrische installatie is en of er herstelpunten zijn. De rapportage bepaald hoe lang de keuring geldig is.

Eerste bijzondere inspectie (EBI)

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is voortgekomen uit vragen vanuit enkele grote opdrachtgevers om de gehele elektrische installatie te inspecteren volgens een gecertificeerde methode. SCIOS Scope 8 is opgesplitst in twee werkgebieden, namelijk een Periodieke Inspectie (PI) en een optionele EBI (Eerste Bijzondere Inspectie). Een PI wordt uitgevoerd op bestaande elektrische installaties en een EBI kan worden uitgevoerd op installaties die voor de eerste keer in gebruik worden genomen. Er hoeft geen EBI vooraf te gaan aan een PI.

Beemster verzorgt uw installaties! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

VOOR DIRECT CONTACT:

Sales team
E: info@beemster.nl
T: +31 (0)72 571 1282

Of vul ons contactformulier in:

CONTACT AANVRAGEN
Scope 8
Scope 8
CONTACT AANVRAGEN
  • Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring