Beemster levert totaaloplossingen in elektrotechniekKennisSafety integrity level (sil) of performance level (pl)

SAFETY INTEGRITY LEVEL (SIL) OF PERFORMANCE LEVEL (PL)

Per 29 december 2009 is de nieuwe machinerichtlijn (2006/42/EG) van kracht.
De scope van de nieuwe machinerichtlijn is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van zijn voorganger.
Ook veranderen een aantal normen die onder de machinerichtlijn vallen.
Onder andere verdwijnen de vertrouwde risicocategorieën volgens de norm EN 954-1, waarin de opbouwstructuur en systeemgedrag van veiligheidsschakelingen wordt gedefinieerd.

Daarvoor in de plaats komen nieuwe normen met Performance Level, PL (EN ISO 13849-1) en Safety Integrity Level, SIL (EN 62061).
In deze twee nieuwe normen worden nieuwe veiligheidsaspecten voor de functionele veiligheid van machines en productieinstallaties gedefinieerd. Ze omvatten die veiligheidsaspecten van een machine of installatie, waarbij de juiste werking afhangt van besturingsapparaten en afschermingen.

De normen hebben verschillende herkomst: de EN 62061 maakt deel uit van de norm IEC 61508 die gebruikt wordt voor veilige elektronica, -software en veiligheidsbesturingen.

De EN ISO 13489-1 is de herziene opvolger van de EN 954-1. De uiteindelijke resultaten van beide nieuwe normen zijn wel onderling uitwisselbaar.

SAFETY INTEGRITY LEVEL (SIL)

De norm EN IEC 62061 (Functionele veiligheid van veiligheid gerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen ) werd op 31 december 2005 geharmoniseerd en stelt eisen aan het veiligheidsbesturing van machines. De EN IEC 62061 is een type B-norm. De norm behandelt het ontwerpproces van complexe elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie.
Het betrouwbaarheidsniveau van een dergelijk veiligheidssysteem wordt geclassificeerd met een Safety Integrity Level (SIL) niveau van 1 tot en met 3. Hoewel dit principe reeds enkele jaren is ingeburgerd in de procesindustrie, doet deze sinds de nieuwe machinerichtlijn haar intrede in de wereld van de machinebouw.
Als een veiligheidscircuit aan een bepaald SIL moet voldoen, betekent dit dat de ontwerper niet alleen de structuur van het systeem moet bepalen, maar ook de faalkans van het systeem moet berekenen (validatie).

PERFORMANCE LEVEL (PL)

De norm EN ISO 13849 (Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie) is een type B-norm en is voortgekomen uit de oude 954-1. De EN ISO 13849-1 stelt ook eisen aan het veilig ontwerpen van machines alleen gebruikt een andere methodiek.
Het betrouwbaarheidsniveau van een dergelijk veiligheidssysteem wordt geclassificeerd met een Performance Level (PL) niveau van “PLa” tot en met “PLe”. Als er gesproken wordt over een vereist veiligheidsniveau, geven we dit aan met “PLr”. Deze geharmoniseerde norm behandelt de besturingstechnische veiligheidsaspecten van een machine. Bij het volgen van deze norm is het “vermoeden van overeenstemming” met de machinerichtlijn het grootst. In deze norm is aandacht voor alle aspecten van een veilige machine. Zowel het elektrische, besturingstechnische, pneumatische en hydraulische gedeelte.
De norm 13849-1 is een norm voor het ontwerpen van een SRP/CS = safety related parts of the control system en komt voort uit de EN 954-1.

SIL OF PL?

Beide normen hebben een verschil in de manier van benaderen. Zowel SIL als PL hebben dezelfde doelstelling. Het grootste verschil is dat de norm 13849-1 een breder kader heeft waarbij ook aspecten op het gebied van pneumatische- en hydraulische systemen voorbij komen. De norm IEC 62061 (SIL) richt zich specifieker op elektrische/elektronische systemen waarbij de norm ISO 13849-1 (PL) zich van oudsher meer richt op de machinebouw.

Zie verder voor de te nemen stappen de brochure: Siemens Brochure Safety Integrated.pdf.

VOOR DIRECT CONTACT:

Sales team
E:info@beemster.nl
T:+31 (0)72 571 1282

Of vul ons contactformulier in:

CONTACT AANVRAGEN
CONTACT AANVRAGEN
  • Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring