ZONNEPANELEN VOOR U INTERESSANT?

WE REKENEN HET VOOR U UIT.

Zonnepanelen zetten daglicht om in elektriciteit en zijn voor grootverbruikers erg interessant. Naast het opwekken van duurzame energie, bespaart u hiermee flink op energiekosten. Het kopen van zonnepanelen ofwel een PV-installatie vraagt wat voorbereidingen. U dient zelf te berekenen welk vermogen gunstig is om te installeren en controleren of u in aanmerking komt voor subsidie. Maar daar komt nog best wat bij kijken.

We informeren u in dit artikel graag over de subsidie die door de overheid in het leven is geroepen. Voor advies over rendementsberekening, het inzichtelijk maken van kosten en de subsidie-aanvraag bent van harte welkom om contact op te nemen met Beemster Electrical Solutions.

HET VERSCHIL TUSSEN PV-PANELEN EN ZONNEPANELEN

Veel mensen vragen zich af of er verschil bestaat tussen PV-panelen en zonnepanelen. Beide termen worden binnen de duurzame energiemarkt gebruikt. De termen betekenen echter precies hetzelfde, alleen de benaming is anders. De benaming PV komt uit de Engelse taal, en is de afkorting van ‘Photo Voltaic’. Hierbij staat ‘Photo’ voor het woord licht en ‘voltaic’ voor het woord elektriciteit.

SUBSIDIE STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE)

Duurzame energie kan worden opgewekt vanuit biomassa, geothermie, waterkracht, wind en de zon. Voor opwekken van duurzame energie met zonnepanelen is subsidie mogelijk voor foto-voltaïsche zonnepanelen (Zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting.

Wilt u duurzame energie opwekken en inzetten in uw bedrijf? U komt mogelijk in aanmerking voor een exploitatiesubsidie, aangezien de overheid het gebruik van duurzame energie stimuleert.

De kostprijs voor het produceren van duurzame energie is niet altijd rendabel. Daarom vergoedt de SDE het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar toegekend. Het aantal jaren waarover u subsidie krijgt, is afhankelijk van de systemen die u gebruikt voor de opwekking van duurzame energie. Het subsidiebedrag dat u ontvangt, hangt af van de toegepaste technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.

De overheid stelt de laatste jaren twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie voor duurzame energieproductie. Per openstellingsronde is er één budget voor het verdelen van subsidies in alle categorieën.

Om voor SDE in aanmerking te komen, dient u uw aanvraag te vergezellen van een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie en alle benodigde vergunningen. Alleen de beoogde producent, ofwel de onderneming die van plan is zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen, kan SDE aanvragen.

Het aanvragen van de subsidie is voor veel bedrijven een aardige klus. U heeft kennis nodig van de mogelijkheden in duurzame technologie en dient documentatie te kunnen opstellen en uitwerken. Daarom is het raadzaam, voordat u zonnepanelen aanschaft, te achterhalen of SDE subsidie mogelijk is.

Omdat voor u met name interessant is om te weten welke kosten en opbrengsten er uiteindelijk mee gemoeid zijn, maar de overige werkzaamheden veel tijd en specifieke kennis vereisen, kunt u het project uitbesteden. Beemster Electrical Solutions heeft de ervaring om SDE-projecten voor zonnepanelen van A tot Z voor bedrijven te begeleiden en de gehele installatie te leveren.

Wilt u zonnepanelen plaatsen op een nieuw te bouwen gebouw of in een veldopstelling? De nodige informatie en documenten voor uw omgevingsvergunning, of relevantie documentatie om aan te tonen dat een omgevingsvergunning niet nodig is, kunnen we voor u verzorgen.

Wilt u voor uw onderneming weten wanneer de volgende opstellingsronde is om vervolgens een aanvraag te doen voor SDE? Neem contact met Beemster Electrical Solutions op.

VOOR DIRECT CONTACT:

Sales team
E:info@beemster.nl
T:+31 (0)72 571 1282

Of vul ons contactformulier in:

CONTACT AANVRAGEN
CONTACT AANVRAGEN
  • Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring