SCADA SYSTEMEN CREËREN INZICHT

SCADA verzamelt, verwerkt, visualiseert en stuurt signalen door van verschillende machines in industriële systemen. De afkorting staat voor Supervisory Control And Data Acquisition. Een SCADA-systeem bestaat uit elektrotechnische hardware en software die zorgen voor een eenvoudige bediening van machines.

De visualisatie van meet- en regelsignalen maakt het voor operators makkelijk om machines en procesinstallaties te bedienen. De software is in staat om meetgegevens te verzamelen, te lezen en uit te wisselen. Gegevens uit metingen worden verwerkt in rapportages en bieden inzicht in processen. Ook alarmering van ingestelde grensoverschrijding van machines en systemen wordt eenvoudig.

Het SCADA-systeem wordt in veel fabrieken toegepast voor de aansturing van productieprocessen. De data die de software leest kan worden gecommuniceerd naar een PLC .

VOORDELEN VAN PRODUCTIEPROCES VISUALISATIE MET SCADA

Procesvisualisatie met SCADA brengt de machines in een fabriek overzichtelijk in beeld, via een scherm of display. Daarnaast kan de operator snelheden, capaciteiten en hoeveelheden van verwerkte materialen volgen. De operator krijgt hierdoor veel informatie over het operationele productieproces en de productiviteit en kan bijsturen indien nodig.

Naar wens kan de visualisatie terugkomen op een beeldscherm gebouwd in een schakelkast of op een losstaand beeldscherm of een computer. Afbeeldingen of tekeningen van diverse machines op het paneel maken het onderscheid en besturing voor de gebruiker eenvoudig.

Rapportages zorgen voor de mogelijkheid behaalde resultaten te herleiden. De trendingmodule geeft de historie in een grafiek weer, zodat oorzaken van storingen beter terug te vinden zijn.

VERSCHIL TUSSEN SCADA EN DCS

Om het verschil tussen SCADA en DCS te kunnen omschrijven, leggen we kort uit wat een DCS-systeem is. Er zit namelijk enige overlap in. De afkorting DSC staat voor Distributed Control System en is, net als SCADA, onderdeel van een productiesysteem. Het wordt gebruikt om een proces te volgen, te sturen en te controleren. Een DCS-systeem zorgt net als een SCADA-systeem dat productieprocessen vloeiend verlopen en machines volgens gewenste instellingen functioneren.

De verschillen:

  • Bij een DCS werkt het proces autonoom, zonder dat een operator hoeft te bedienen. Bijsturing is echter wel mogelijk. Waar een DSC-systeem stuurt op processtatus en trends, opereert een SCADA-systeem op basis van gebeurtenissen in het proces. Het SCADA-systeem richt zich op het verzamelen en vergelijken van gegevens om deze vervolgens te presenteren aan de operator. Een DCS-systeem kijkt naar het gecontroleerde proces en bekijkt elke stap in de operatie. Kortom, SCADA wordt aangestuurd door een gebeurtenis, terwijl DCS wacht op een gebeurtenis of wijziging van waarden in een gebeurtenis.
  • Een Distributed Control System wordt vaak toegepast voor aansturing van enkelvoudige locaties, waar SCADA ook wordt ingezet voor sturing op verschillende geografische locaties. Als meerdere locaties met een DSC-systeem aan elkaar gekoppeld worden dan vormt zich een SCADA systeem.

De termen worden vaak door elkaar gebruikt, wat logisch is door de overlappende functionaliteiten in het controleren en sturen van productieprocessen. Alleen wordt een SCADA vaak gebruikt in situaties waarbij het controlecentrum zich op een externe locatie bevindt. Het kan dus zijn dat u met een DCS-systeem werkt maar dit in uw branche SCADA genoemd wordt.

Heeft u vragen of wensen voor aanpassing of levering van deze systemen? Neem dan gerust contact op met de specialisten van Beemster Electrical Solutions BV.

VERSCHIL TUSSEN HMI EN SCADA

HMI staat voor Human Machine Interface. Het is een onderdeel van apparaten om de interacties tussen mensen en machines te verwerken. De interface bestaat uit zowel hardware als software. Met een HMI wordt de input van gebruikers vertaald naar signalen om de machine op de gewenste wijze te laten functioneren. Andersom wordt de gebruiker geïnformeerd met benodigde gegevens om de werking van de machine te kunnen controleren.

Het invoeren van gegevens door de gebruiker vindt plaats door bijvoorbeeld een muis, toetsenbord of microfoon. De gegevens leest de gebruiker op een computer of tv-scherm. Zo kunnen operators controleren of apparatuur binnen de ingestelde marges functioneert. De prestatiegegevens van het apparatuur kunnen van de bedieningsschermen doorgestuurd worden naar een PLC die vervolgens de machine kan aansturen met benodigde handelingen.

Een SCADA-systeem beheert echter een heel productieproces of fabriek als volledig besturingssysteem. Zonder een SCADA-systeem functioneert een HMI dus eigenlijk niet. Een HMI is het onderdeel van een SCADA-systeem waar de operator daadwerkelijk mee werkt. Een Human Machine Interface is bijvoorbeeld een operatorpaneel of tekstdisplay voor de lokale bediening van een machine of enkele machines.

Een HMI is voor de bediener dagelijks zichtbaarder dan SCADA. Een SCADA-systeem registreert veel data om een heel proces te kunnen sturen. Dit doet een HMI niet, die heeft primair als taak een apparaat stand-alone direct te kunnen bedienen.

INZICHT IN PRODUCTIEPROCES DOOR INFORMATIE BUNDELEN

Er zijn voor visualisatie en registratie van gegevens in productieprocessen veel soorten software en hardware op de markt. Het grootste voordeel van visualisaties en het registreren van informatie is, dat de (bij)sturing van hele processen vereenvoudigt.

De operator van een productieproces krijgt op een eenvoudige wijze de statussen te zien van de apparaten die in het proces operationeel zijn. Door de registratie van gegevens is het mogelijk om storingen te herkennen en (geautomatiseerd) machines bij te sturen. Een ander voordeel is dat de bediening van alle apparaten vanuit een centraal punt te realiseren is.

Marktleider in de productie van hoogwaardige software en hardware voor automatisering is Siemens. Veel organisaties gebruiken de hardware en software van Simatic PCS7 en WinCC voor automatisering. Deze Proces Control Systemen (PCS) bieden een breed scala aan automatiseringssystemen en geven de mogelijkheid om de juiste oplossing voor een toepassing te selecteren.

Beemster Electrical Solutions werkt veel met Siemens georiënteerde systemen en heeft zo het specialisme ontwikkeld om complexere vraagstukken met deze systemen op te lossen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en ons voorstel voor toepassing van het juiste systeem? Neem gerust contact met ons op.

VOOR DIRECT CONTACT:

Sales team
E:info@beemster.nl
T:+31 (0)72 571 1282

Of vul ons contactformulier in:

CONTACT AANVRAGEN
CONTACT AANVRAGEN
  • Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring