Privacyverklaring (sollicitatieformulier)

Verwerkingsverantwoordelijke
Heilig Group en dochterondernemingen van Heilig Group zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens en doeleneinden
Beemster Electrical Solutions B.V. verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens hebben wij van u verkregen via het sollicitatieformulier of e-mail. De gegevens die in in ieder geval worden verwerkt zijn uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden ook de overige gegevens op het cv, zoals opleiding (scholing, cursussen) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties enz.), verwerkt.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens met als doel het wervings- en selectieproces te kunnen uitvoeren. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij zonder deze gegevens niet kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie.

Verder verwerken wij u persoonsgegevens op grond van uw toestemming.

Bewaartermijn
Wij zullen alle persoonsgegevens zes weken nadat het selectieproces wordt beëindigd onmiddellijk verwijderen, tenzij wij uw toestemming hebben gekregen waardoor wij de gegevens die u aan ons hebt verstrekt kunnen behouden voor maximaal 1 jaar. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met HRM.

Derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Rechten
Op grond van de AVG heeft u recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij HRM. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien blijkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Contactgegevens
Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail via info@heiligbv.com.

Beemster Electrical Solutions B.V.
Galileistraat 63
1704 SE Heerhugowaard
T: +31 (0) 72 57 112 82

Wij passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden.