Shredder installatie 

Einde december 2010 is vanuit de opdrachtgever het verzoek ingediend voor begroting van het reviseren van de elektrotechnische- en besturingsinstallatie van een shredderinstallatie. Omdat het te investeren bedrag op dat moment niet aansloot bij de begroting van de opdrachtgever is dit op de lange baan geschoven. Om de simpele reden dat de staat van de installatie er in de jaren niet op vooruit gaat, bracht dit wel de nodige druk mee om te moeten vernieuwen. Om te bepalen aan welke elektrotechnische gevaren de medewerkers werden blootgesteld is door de opdrachtgever geïnvesteerd in een NEN3140 inspectie welke door Beemster Electrical Solutions B.V. is uitgevoerd en gerapporteerd. Naar aanleiding van de vertaling van de kernpunten uit de inspectie tezamen met duidelijke afkadering over de scope van de revisie heeft dit uiteindelijk in 2015 geleid tot een prachtige opdracht voor Beemster Electrical Solutions B.V. 

De werkzaamheden:

  • In kaart brengen van de onvolledig gedocumenteerde installatie;
  • Engineering van de nieuwe installatie en opstellen besturingsschema in Eplan P8 (full);
  • Opstellen kabellijsten;
  • Assemblage besturingspanelen en losse montageplaten voor vervanging;
  • Ontwerpen, programmeren PLC & Visualisatiesoftware (Step 7/ WinCC flex);
  • Aanleg nieuwe kabelwegen, installeren nieuwe bekabeling en safety onderdelen;
  • Testen en in bedrijfstellen van de installatie;
  • CE documenatie.

In verband met de benodigde productie werd een ambitieuze planning onderling afgestemd waarin de werkzaamheden en commissioning moesten worden gerealiseerd.

Dankzij de inzet van alle betrokken medewerkers van de opdrachtgever en Beemster Electrical Solutions B.V. is het project exact conform planning en wensen uitgevoerd. Wij als Beemster Electrical Solutions B.V. willen de opdrachtgever bedanken voor het gestelde vertrouwen en zijn in vol vertrouwen dat in de komende jaren met de installatie veilig en betrouwbaar gewerkt kan worden en wensen de opdrachtgever maximale productie met de gereviseerde Shredderinstallatie.

 

kengetallen uit de installatie zijn als volgt:

Start ombouw: maandag 21 september 2015

Start productie: maandag 19 oktober 2015

Totaal 28 dagen productiestop.

Totaal zijn er 1904 manuren op locatie gemaakt. (excl. Assemblage uren af fabriek, software af fabriek)

Totaal is er meer dan 6km kabel geïnstalleerd

170 stuks perskabelschoenen aangeknepen

Opgeteld 630db aan alarmgevers geïnstalleerd

Totaal zijn er 369 wartels toegepast in de gehele installatie

 

Service & Onderhoud

Service & Onderhoud

Lees meer over deze dienst?